Servizio di archiviazione dei messaggi audio
Vadoma Ungureanu ha registrato un messaggio audio per te. Il periodo di disponibilità è di soli 10 minuti. Premi il pulsante "Ascolta messaggio" e ascolta il messaggio audio.
Info costi applicati alla chiamata:
Costo da rete fissa: 0,37€ + 1,83 al min., i.i.
Costo max da rete mobile: 1,22€ + 2,44€ al min., i.i.
Costo max servizio: 15,25€, iva inclusa
L'utente può richiedere la disabilitazione a 899 contattando il proprio gestore telefonico
Servizio di oroscopo riservato ad un pubblico adulto, offerto da:
ABCMobile OÜ Reg No 14710834 Adress: Tallinn, Peterburi tee 71-318, 11415
Assistenza clienti: support@abcmobile.com
Consulti i nostri Termini e condizioni generali ed Informativa sulla privacy.
Affiliato: mobstra.com

Obchodné podmienky
Tento dokument obsahuje Obchodné podmienky, ktorými sa riadi používanie produktov a/alebo služieb (ďalej uvádzané ako Služby) ponúkaných spoločnosťou ABC Mobile OÜ, založenou podľa zákonov Estónskej Republiky pod registračným číslom 14710834, so sídlom Harju maakond, Tallinn, Peterburi tee 71-318, 11415, Estónsko, a využívaných užívateľmi webovej stránky.

Užívaním Služieb a/alebo inštalovaním akýchkoľvek produktov spoločnosti ABC Mobiles užívateľ (ka) potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov a akceptuje, že je legálne viazaný týmito Obchodnými podmienkami a našimi Zásadami ochrany osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek pripomienok alebo dotazov, prosím pošlite email na adresu support@abcmobile.com.

Všeobecné ustanovenia

Naše Služby nereprezentujú a nezaručujú presnosť, relevantnosť ani kvalitu informácií a mali by byť považované len za informácie za účelom zábavy. Nami poskytované Služby nepreberajú žiadnu zodpovednosť a zriekajú sa akejkoľvek zodpovednosti voči osobám a iným právnym subjektom za akékoľvek straty alebo škody (vrátane a nielen fyzických škôd, mentálnych škôd, špeciálnych škôd, nepriamych škôd) spôsobené v súvislosti s akýmikoľvek informáciami a/alebo akýmikoľvek návrhmi a radami, poskytnutými prostredníctvom tejto Služby, alebo vzniknutými dôsledkom využívania tejto Služby, bez ohľadu na to či vyplývajú z nedbalosti, nepredvídanej udalosti alebo akejkoľvek inej príčiny. Poskytnuté zdravotné a/alebo medicínske rady by mali byť konzultované s licencovaným lekárom predtým, ako budete podľa nich postupovať.

Prémiová sadzba

Aby ste mohli využívať tieto služby, musíte byť platiteľom účtu za telefón alebo mať povolenie platiteľa účtu za telefón k vykonaniu hovoru. Za hovory na číslo našej služby v rámci Slovenska účtujeme 2 € za minútu, plus poplatky Vášho operátora za prepojenie. Maximálna dĺžka hovoru je 60 minút. Hovory sú nahrávané a sú určené výhradne pre zábavu 18+.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, Autorské práva a ostatné podmienky

Všetky produkty a služby podliehajú autorským právam a nemali by byť kopírované, zdieľané, upravované, modifikované alebo distribuované akýmkoľvek spôsobom. Spoločnosť ABC Mobile OÜ si vyhradzuje právo upraviť alebo prestať poskytovať (dočasne alebo natrvalo) zákazníkovi služby v prípade ak:

- zákazník akýmkoľvek spôsobom zneužíva poskytované služby

- ak sa zákazník neúctivo správa k zamestnancom alebo vedeniu našej spoločnosti

- ak sa zákazník dopustil podvodu

Spoločnosť ABC Mobile OÜ si vyhradzuje právo upraviť alebo zmeniť akékoľvek produkty alebo služby za účelom zvýšenia kvality poskytovaných Služieb. Odporúčame pravidelne kontrolovať našu webovú stránku, aby ste zistili ako bola zmenená ponuka poskytovaných Služieb.

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na iné stránky prevádzkované tretími stranami. Spoločnosť ABC Mobile OÜ nie je nijako prepojená s týmito stránkami.

Za obsah zobrazený na uvedených stránkach nenesie spoločnosť ABC Mobile OÜ žiadnu zodpovednosť, a ani nijakým spôsobom dané stránky a služby nimi poskytované nepropaguje.

Týmto súhlasíte, že v plnej miere oslobodzujete od zodpovednosti za škodu spoločnosť ABC Mobile OÜ, jej vedenie, riaditeľov, zamestnancov, agentov a poskytovateľov služieb od akýchkoľvek nákladov, výdavkov, strát, škôd, nárokov, a spôsobených podlžností, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s Vašim používaním webovej stránky spoločnosti ABC Mobile OÜ alebo účasti na službách poskytovaných spoločnosťou ABC Mobile OÜ.

Mieste príslušná legislatíva.

Tieto obchodné podmienky sa riadia Estónskou legislatívou. Vy a spoločnosť ABC Mobile OÜ vyhlasujete, že sa podrobíte výlučne právomoci Estónskeho súdneho systému.
Zásady ochrany osobných údajov (ďalej ZOOU).
Tento dokument stanovuje ako používame, spracovávame a chránime Vaše osobné údaje, ktoré ste nám sprístupnili pri návšteve tejto webovej stránky, pri využívaní produktov/služieb spoločnosti ABC Mobile OÜ a pri využívaní ďalšieho obsahu. Konáme vždy v záujme nášho zákazníka a sprístupňujeme informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje.

Znamená to, že sme odhodlaní chrániť a zabezpečiť Vaše osobné dáta, ktoré ste nám zverili. Zároveň Vás informujeme o tom, ako nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázky ohľadne Vašich osobných dát. Tieto ZOOU sa týkajú akýchkoľvek informácií, ktoré sme získali prostredníctvom našej vlastnej webovej stránky/aplikácie, a taktiež prostredníctvom sociálnych sietí a webových stránok našich partnerov.

ZOOU môžu byť z času na čas upravované. Pokiaľ Vám záleží na Vašom súkromí, navštevujete túto stránku pravidelne, aby ste sa oboznámili s aktuálnou verziou. V prípade, že zmeníme ZOOU, takým spôsobom, že to bude mať na Vás dopad (tzn. pokiaľ máme v úmysle spracovávať Vaše osobné údaje na iné účely ako bolo komunikované v predchádzajúcej verzii ZOOU), budeme Vás informovať o týchto zmenách ešte predtým ako dôjde k spracovávaniu údajov.

„Tvrdá pravda": Používaním tejto stránky a/alebo využívaním našich služieb/produktov dávate svoj súhlas so znením našich ZOOU. Ak nesúhlasíte s našimi ZOOU, mali by ste prestať využívať naše služby/produkty a navštevovať túto webovú stránku.

Akékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete, a na základe ktorých môžete byť identifikovaní pri používaní tejto webovej stránky a našich služieb/produktov, budú použité v súlade s našimi ZOOU.

Tieto ZOOU stanovujú nasledujúce:

1. Aký druh informácií zhromažďujeme

2. Na aký účel sú informácie použité

3. Ako uchovávame a chránime informácie

4. Ako sprístupňujeme informácie

5. Súbory Cookies

6. Vaše práva

7. Kontaktné informácie1. Aký druh informácií zhromažďujeme

Informácie, ktoré zhromažďujeme sú nevyhnutné na to, aby sme Vám poskytli naše služby/produkty a/alebo slúžia na optimalizáciu našich služieb/produktov. Tieto informácie môžu byť zhromažďované keď navštevujete našu webovú stránku, alebo keď využívate naše služby (vrátane služby „Prémiová sadzba") a/alebo naše produkty.

Medzi informácie, ktoré zhromažďujeme patria:

- Meno

- Pohlavie

- Dátum a čas narodenia (vek)

- Emailová adresa

- Telefónne čísloV niektorých prípadoch môžeme zhromažďovať a spracovávať nasledujúce informácie (v závislosti od typu služby a/alebo produktu): Vaše návyky (vrátane škodlivých návykov); koníčky a rozmary; výstrelky týkajúce sa jedla, oblečenia; voľno časové aktivity atď.; obľúbená hudba; šport a športové výkony; Vaše zručnosti a skúsenosti; osobnostné črty a zručnosti; informácie o vzdelaní; rodinný stav; miesto pobytu (mesto, krajina); pracovné zaradenie; miesto zamestnania/štúdia; Vaše obavy; obľúbená farba, krajina, mesto a iné preferencie; veci, ktoré máte radi a nemáte radi; všeobecné informácie ohľadne duševnej pohody (POZNÁMKA: Zhromažďujeme a spracovávame iba všeobecné informácie ohľadne Vášho zdravia, s vylúčením diagnostických dát, dát ohľadne chorôb, testov, mentálneho stavu a ostatných anamnéz) a ostatné všeobecné informácie. Okrem toho ešte automaticky zhromažďujeme informácie z Vášho telefónu, tabletu, mobilného zariadenia alebo iných zariadení, ktoré používate na to, aby ste sa pripojili na našu stránku alebo používali naše služby a/alebo produkty. Tieto informácie môžu zahŕňať IP adresu, informácie, ktoré identifikujú Vaše mobilné zariadenie, nastavenia a charakteristiky špecifické pre jednotlivé zariadenia; informácie o tom, aký prehliadač používate; informácie o zlyhaní aplikácií, informácie o účtoch na sociálnych sieťach, ostatné systémové aktivity, informácie o jazykových nastaveniach a nastaveniach polohy. Niekedy nastávajú situácie, kedy dostávame informácie o Vás od iných subjektov, alebo automaticky zhromažďujeme ďalšie informácie.

Naša služba „Prémiová sadzba" môže ukladať Vaše mobilné telefónne číslo; číslo, ktoré ste vytáčali; informácie o dĺžke a frekvencii Vašich hovorov. Taktiež ukladáme informácie o akýchkoľvek interakciách cez platformy sociálnych sietí a fór. Okrem toho, nám ešte môžete poskytnúť spätnú väzbu, alebo nás požiadať o pomoc použitím našej služby podpory, čo taktiež zahŕňa poskytnutie osobných dát.

VYHLÁSENIE O ODMIENTNUTÍ ZODPOVEDNOSTI: VŠETKY INFORMÁCIE A/ALEBO „RADY", „VÝSLEDKY TESTOV", „PREDPOVEDE" OBSIAHNUTÉ NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE, V NAŠEJ APLIKÁCII, V NAŠICH SLUŽBÁCH/PRODUKTOCH SÚ POSKYTOVANÉ VÝHRADNE ZA ÚČELOM ZÁBAVY, A NEMALI BY BYŤ VYKLADANÉ AKO MEDICÍNSKE; PRÁVNE ALEBO FINANČNÉ RADY NA AKÚKOĽVEK TÉMU. SPOLOČNOSŤ ABC MOBILE OÜ ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ V SÚVISLOSTI S ČINNOSŤAMI VYKONANÝMI ALEBO NEVYKONANÝMI NA ZÁKLADE NIEKTOREJ ČASTI ALEBO CELÉHO OBSAHU NACHÁDZAJÚCEHO SA NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE. PROSÍM BERTE NA VEDOMIE, ŽE SPOLOČNOSŤ ABC MOBILE OÜ NEPROPAGUJE A ANI NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA OBSAH POSKYTNUTÝ TRETÍMI STRANAMI, KU KTORÉMU JE MOŽNÉ SA DOSTAŤ PROSTREDNÍCTVOM NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY.2. Na aký účel sú informácie použité

Informácie používame na:

- - Zabezpečenie najlepších služieb.

Naše služby/produkty poskytujeme z našich lokálnych kancelárií v rôznych jazykoch, a sme k dispozícii 24 hodín, 7 dní v týždni. Tým , že ste sa podelili o relevantné detaily, dávate zamestnancom nášho zákazníckeho oddelenia príležitosť reagovať, keď nás potrebujete – vrátane odpovedania na Vaše otázky, ktoré by ste mohli mať ohľadne služieb/produktov.

- „Personalizovanie" služieb pre Vás.

Hlavným cieľom v tomto prípade je optimalizovať a prispôsobiť naše služby/produkty Vašim potrebám, aby boli pre Vás jednoduchšie a čo najpríjemnejšie na použitie.

- Overenie, či ste dosiahli vekový limit nevyhnutný na využívanie služieb.

Služby/produkty poskytované spoločnosťou ABC Mobile OÜ nie sú určené pre deti do veku 18 rokov. Využívanie našich služieb/produktov osobami mladšími ako 18 rokov je povolené iba v prípade platného súhlasu rodiča alebo ustanoveného právneho zástupcu. V prípade zistenia, že spracúvame informácie o osobe mladšej ako 18 rokov bez platného súhlasu rodiča alebo ustanoveného právneho zástupcu, si vyhradzujeme právo informácie zmazať.

- Interakciu s Vami a informovanie Vás o novinkách, dôležitých oznamoch (ponukách a akciách) prostredníctvom emailu, pošty, telefonátu alebo SMS správy. Keď využívate naše služby/produkty, môžeme Vám zaslať správu s prihlasovacími údajmi (prihlasovacie meno a heslo), aby ste sa mohli pripojiť k našim službám/produktom alebo aplikáciám. Okrem toho, Vám ešte môžeme poslať dotazník alebo Vás môžeme vyzvať, aby ste ohodnotili Vašu skúsenosť s našimi službami/produktmi a ostatným obsahom. Pokiaľ si neželáte byť kontaktovaní ohľadne našich ponúk, akcií alebo noviniek, môžete sa odhlásiť z odberu našich emailov a SMS správ.

- Zabránenie podvodom (Propagácia bezpečných a dôveryhodných služieb)

Za účelom vytvorenia dôveryhodného prostredia pre Vás, môžeme použiť osobné údaje na odhalenie a predchádzanie podvodom, iných nelegálnych a nechcených aktivít. Podobne môžeme použiť osobné údaje na posúdenie rizika a iné bezpečnostné účely vrátane autentifikácie užívateľov. Z takýchto dôvodov môžeme niektoré služby prestať poskytovať alebo dočasne pozastaviť, pokiaľ neukončíme vyhodnotenie rizika.

Taktiež môžeme používať a spracovávať Vaše údaje a obsah, s použitím rôznych technológií, aby sme dosiahli nasledovné:

Zabezpečiť, aby boli dodržané Obchodné podmienky a ZOOU;

Kontaktovať Vás, pokiaľ sme presvedčení, že je to nevyhnutné;

Odhaliť zneužitie a nelegálne aktivity; zistiť a predchádzať použitiu na nesprávny účel, porušeniu, krádeži identity, iným nelegálnym aktivitám a zneužívaniu služieb a/alebo produktov;

Riešiť výpadky a poruchy;

Zahájiť konanie v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, alebo právnych krokov medzi Vami a Službami/produktmi, alebo medzi Vami a ostatnými užívateľmi a tretími stranami pokiaľ to súvisí alebo ide o služby/produkty;

Dosiahnuť účely uvedené v Obchodných podmienkach a ZOOU;

Zlepšiť bezpečnosť a stabilitu našich služieb a produktov. Sem patrí odhalenie, prevencia a reagovanie na bezpečnostné riziká a technické problémy, ktoré môžu poškodiť nás, našich klientov a verejnosť;

- Zabezpečenie súladu s požiadavkami nariadení.

Získané osobné údaje sú odoslané a uložené na bezpečných serveroch umiestnených v rámci Európskeho Ekonomického Priestoru podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

- - Výskum, analýzu, aktualizáciu a vylepšenie služieb, ktoré poskytujeme.

T Taktiež používame osobné údaje na analytické účely a merania, aby sme zistili ako sú naše služby využívané. Toto je jedna časť nášho poslania – zlepšovať naše služby a stupňovať užívateľský zážitok, ale osobné údaje môžu byť tiež použité na testovacie účely, riešenie problémov, vylepšovanie funkčnosti a kvality našich služieb/produktov a obsahu. Na tieto analytické účely sa snažíme používať iba pseudonymizované údaje.

Zároveň môžeme monitorovať a nahrávať hovory, ktoré vykonáte alebo prijmete, keď využívate naše služby, za účelom kontroly kvality (monitorovanie hovorov). A v prípade, že nás kontaktujete, môžeme uchovať záznam Vašej požiadavky, aby sme mohli vyriešiť akékoľvek problémy, s ktorými by ste sa mohli stretnúť.

Vždy Vás požiadame o súhlas predtým ako použijeme informácie na účel, ktorý nie je uvedený v týchto ZOOU.3. Ako uchovávame a chránime informácie

Dodržiavame primerané postupy, aby sme zabránili neautorizovanému prístupu k informáciám a zneužitiu osobných údajov.

Používame vhodný obchodný systém a postupy, aby sme chránili a uchovávali osobné údaje, ktoré nám boli zverené. Zároveň používame bezpečnostné postupy, technické a fyzické obmedzenia prístupu a použitia osobných údajov na našich serveroch. Iba oprávnený personál má prístup k osobným údajom v rámci ich pracovných úloh. Uchovávame Vaše osobné údaje po dobu, ktorú považujeme za nevyhnutnú na zabezpečenie našich služieb/produktov (patrí sem aj uchovanie online užívateľského účtu, ak bol vytvorený); po dobu, ktorú vyžaduje platná legislatíva; pokiaľ sa nevyriešia nezrovnalosti s ktoroukoľvek stranou; a inak pokiaľ je to nevyhnutné, aby sme mohli zrealizovať náš obchod vrátane odhalenia a prevencie podvodu a iných nelegálnych aktivít. Všetky osobné údaje, ktoré uchovávame sa riadia týmito ZOOU. Pokiaľ máte dotaz ohľadne doby uchovania určitého typu osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v dolnej časti.

Informácie spracovávame za účelmi popísanými v týchto ZOOU, na základe nasledujúcich právnych dôvodov spracúvania:

S Vašim súhlasom.4. Ako sprístupňujeme informácie

Nami získané informácie môžu byť presunuté k našim pridruženým spoločnostiam a/alebo k tretím stranám, ktoré môžu byť situované mimo Európskeho Ekonomického Priestoru a údaje môžu byť spracovávané personálom pracujúcim mimo Európskeho Ekonomického Priestoru. Odovzdaním údajov prostredníctvom webovej stránky súhlasíte s takýmto uložením, spracovávaním a/alebo presunom osobných údajov. Z času na čas môžeme najať ďalšie spoločnosti alebo individuálnych pracovníkov aby plnili niektoré úlohy v našom mene (vrátane ale nie len, zabezpečenia služieb, pomoci s marketingovými činnosťami, analýzy dát, poskytovania služieb zákazníkom). Pri plnení týchto úloh sa môže vyžadovať prístup k Vašim osobným údajom. Tam kde to vyžaduje legislatíva, môžeme sprístupniť informácie regulačným a kontrolným orgánom. Sprístupňujeme osobné údaje policajným a súdnym orgánom iba ak si to vyžaduje legislatíva, alebo je to nevyhnutné k zabráneniu, odhaleniu alebo stíhaniu kriminálnych aktivít a podvodov, alebo ak sme z iného dôvodu legálne povinný osobné údaje sprístupniť. Ďalej môže byť nevyhnutné sprístupniť osobné údaje kompetentným úradom, aby sme chránili a zabezpečili naše práva alebo majetok, prípadne práva alebo majetok našich obchodných partnerov.5. Súbory Cookies

Súbory Cookies nám umožňujú analyzovať dátové toky, za účelom marketingových aktivít a lepšie prispôsobiť a personalizovať Vašu skúsenosť s našou stránkou tým, že sa uložia Vaše osobné preferencie. Môžeme od Vás zhromažďovať informácie ako sú IP adresa; identifikačné číslo zariadenia; typ prehliadača; čas a/alebo dĺžka Vašej návštevy na stránke; čas a/alebo dĺžka hovoru; zoznam podstránok, ktoré ste v rámci našej stránky navštívili; zobrazené stránky; informácie o prehliadaní; operačný systém; poskytovateľ internetu; operátor; časová značka; informácia o tom, či ste reagovali na reklamu; URL adresa; použité funkcie a aktivity vykonané v rámci stránky/aplikácie a iné dáta. Používame súbory Cookies, aby sme overili autentickosť návštevníka stránky, aby sme Vám poskytli personalizované služby, aby sme umožnili monitorovanie toku dát. Väčšina webových prehliadačov automaticky akceptuje súbory Cookies a podobné technológie, ale ak chcete, môžete to zmeniť v nastaveniach prehliadača.6. Vaše práva

Máte právo vedieť aké osobné údaje o Vás uchovávame. Máte právo na opravu nesprávnych údajov. Máte právo nám zabrániť, aby sme použili Vaše osobné údaje na marketingové účely.

Taktiež nás môžete požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame.

Za určitých okolností nás môžete požiadať, aby sme osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, odoslali tretej strane. V prípadoch keď uchovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte v rámci zákona právo kedykoľvek odvolať tento súhlas. Okrem toho, v prípadoch keď uchovávame Vaše osobné údaje na základe legitímneho záujmu alebo verejného záujmu, máte v rámci zákona právo kedykoľvek namietať proti používaniu Vašich osobných údajov. Za účelom akýchkoľvek požiadaviek v súvislosti s týmito ZOOU a taktiež za účelom uplatnenia svojho práva, alebo v prípade že máte sťažnosť, kontaktujte našu Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov na adrese support@abcmobile.com.

Pokiaľ chcete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe legitímneho záujmu, a nemáte k dispozícii žiadny mechanizmus ako to urobiť priamo, môžete nás kontaktovať na support@abcmobile.com.
Kontaktné údaje

Spoločnosť ABC Mobile OÜ kontroluje spracovanie osobných údajov tak ako je uvedené v týchto ZOOU. Spoločnosť ABC Mobile OÜ je založená podľa zákonov Estónskej Republiky pod registračným číslom 14710834, so sídlom Harju maakond, Tallinn, Peterburi tee 71-318, 11415, Estónsko.

Pokiaľ máte akýkoľvek dotaz ohľadne týchto ZOOU alebo spracovávania Vašich osobných údajov, alebo pokiaľ ste presvedčení, že počas využívania našich služieb/produktov bolo narušené Vaše súkromie, prosím kontaktujte našu Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov na adrese support@abcmobile.com a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.